Psychiatrische zorg aan huis

In de geestelijke gezondheidszorg wordt gestreefd naar evenwichtige zorg, zo min mogelijk ingrijpend en bij voorkeur in de eigen thuisomgeving van de patiënt. De meeste thuisverplegingsdiensten leveren enkel ‘fysieke’ zorgen aan patiënten in zijn of haar vertrouwde omgeving. Hierbij gaat, vaak door een hoge werkdruk, een gerichte opvolging van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg verloren.

Vanuit onze dagelijkse werking binnen Thuisverpleging De Zonnebloem, waar wij reeds patiënten mogen verzorgen in de geestelijke gezondheidszorg, ondervinden wij dat er nood is aan een bijkomende opvolging van de patiënten, niet alleen inzake verpleegkundige handelingen.

Hierop werd, in overleg met onze psychiatrische verpleegkundigen, beslist om De Zonnewijzer op te richten, voor de patiënt, voor een samenwerking, verzorging en opvolging op maat.


Onze diensten


Aarzel niet om ons te contacteren voor onze hulp, samen zoeken we naar een oplossing en zorg die voldoet aan Uw wensen.


Aandacht voor geestelijke zorgen

Naast onze zorgen zoals bijvoorbeeld het toedienen van medicatie per os of via inspuitingen, het vullen van een weekdoos met medicatie of uitvoeren van hygiënische zorgen willen wij meer tijd maken voor onze mensen met geestelijke zorgen. De extra begeleiding die wij willen voorzien met De Zonnewijzer bestaat uit een wekelijks bezoek. De psychiatrische verpleegkundige, verbonden aan ons team, zal de cliënt uitnodigen voor een gesprek tijdens de lopende begeleiding en wekelijkse zorg.

Tijdens dit gesprek kan men voorzien in de gerichte opvolging van de patiënt, in zijn vertrouwde thuisomgeving. De cliënt zal wekelijks een eenvoudig document aangeboden krijgen om in te vullen. Hierdoor kan de psychiatrisch verpleegkundige een aantal zaken makkelijker bespreekbaar maken en observeren (slaapkwaliteit, angst, depressieve gevoelens...).

Onze prioriteit ligt in opvolging van de mentale toestand en het opvolgen van de juiste dosissen medicatie, uiteraard in nauw overleg met psychiater/arts. Aan de hand van het formulier doen we wekelijks een opvolging van de toestand van onze patiënten. Deze bewaren we in een persoonlijk verpleegdossier.



Psychiatrische Thuisverpleging De Zonnewijzer